Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Komańcza  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Komańcza

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Komańcza.

Mapa Geoportal Komańcza
Mapa z granicą gminy Komańcza

Dane urzędu

Urząd Gminy KomańczaKomańcza 166Komańcza, 38-543

Tel: 13 4677035

Fax: 13 4677035

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UG_Komancza/SkrytkaESP

E-mail: urzad@komancza.pl

Powiat: sanocki

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Komańcza: 1817042

Witryna: www.komancza.pl

Władze lokalne: Wójt Roman Bzdykurzad@komancza.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Komańczy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Komańcza to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Komańcza na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Komańczy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Komańczy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Komańczy

Gmina Komańcza w liczbach

Powierzchnia gminy Komańcza*

388 km2

28 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Komańcza*

4 466 mieszkańców

1979 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Komańcza*

12 mieszkańców na km2

2450 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Komańcza

Geoportal Komańcza prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Komańcza, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Komańcza.

Dostęp do danych Geoportalu Komańcza

Jak powstał Geoportal gminy Komańcza?

Geoportal Komańcza powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Komańcza, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Komańcza.

Geoportal Komańcza umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Komańcza oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Komańcza, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Komańcza

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Komańcza?

Informacje na Geoportalu Komańcza

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Komańcza?

Korzyści z Geoportalu Komańcza

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Komańcza?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Komańcza.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Komańcza łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Komańczy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Komańczy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Komańcza, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Komańcza oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Komańcza. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Komańczy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Komańczy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Komańcza. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Komańcza.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Komańczy.

  Geoportal gminy Komańcza posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Komańcza. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Komańczy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Komańcza przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Komańczy.

  W Geoportalu Komańcza przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Komańcza. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Komańczy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Komańcza zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Komańcza, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Komańcza oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Komańcza.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Komańcza. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Komańcza są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Komańcza podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Komańcza.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Komańczy. W Geoportalu gminy Komańcza udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Komańczy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Komańcza.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Komańcza. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Komańcza.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Komańcza, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Komańcza. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Komańcza.

 • Zabytki w gminie Komańcza

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Komańcza. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Komańcza oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Komańcza.

 • Informacje o wyborach w gminie Komańcza

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Komańcza. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Komańcza i wiele istotnych informacji.

Geoportal Komańcza dla mieszkańców

Geoportal Komańcza jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Komańcza. Na mapie Komańczy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Komańcza mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Komańcza. Korzystając z map Geoportalu gminy Komańcza w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Komańcza są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Komańcza dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Komańcza dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu